BNSAVE LOGO
Prisijungti

Paslaugų teikimo taisyklės

Interneto platformos BNSAVE naudojimo taisyklės (nauja versija, taikoma nuo 2023-12-01):

Terminai:

BNSAVE - nuolaidų paieškos platforma, kuri priklauso mums.
Pirkėjas - paslaugą perkantis asmuo, kuris lankosi mūsų platformoje.
Pardavėjas/Paslaugų teikėjas - paslaugą parduodanti įmonė (mes BNSAVE).
Naudojimosi taisyklės - paslaugų teikimo taisyklės.

1. Kas yra BNSAVE platforma?

1.1. BNSAVE - tai nuolaidų paieškos platforma suvienijanti klientą su trečiąją šalimi (dažniausiai parduotuve), kuri padeda vartotojams rasti patrauklias prekes arba paslaugas už geriausią kainą rinkoje. Taip pat padeda verslui išparduoti prekes, taip prisidedant prie tvaraus prekių panaudojimo. BNSAVE platformos tikslas yra sumažinti utilizuojamas prekes rinkoje, bei visame pasaulyje, taip prisidedant prie tvaresnio, bei švaresnio pasaulio kūrimo.
1.2. Visos BNSAVE platformos autorių teisės priklauso MB Bnsave (toliau - Paslaugų teikėjas/Pardavėjas), įm. kodas 306650837, buveinės adresas I. Simonaitytės g. 30, Klaipėda, LT-95136, įmonė registruota VMI registre, bei registrų centre.
1.3. Paslaugų teikėjui nepriklauso prekės, kurios yra publikuojamos ir parduodamos BNSAVE platformoje, todėl paslaugų teikėjas už jas neatsako.
1.4. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti BNSAVE platformos Naudojimo taisyklių sąlygas, teikiamų paslaugų spektrą, bei jų apmokestinimą. Vartotojų naudojimasis BNSAVE platforma po pakeitimų automatiškai reiškia jų sutikimą su pakeistomis Naudojimo taisyklių nuostatomis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Visi BNSAVE platformos Naudotojai išreiškia sutikimą su visomis šių Naudojimo taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Asmenys, kurie nesutinka su visomis ar dalimi Naudojimo taisyklių nuostatų, neturėtų naudotis BNSAVE platforma ir joje naršyti.
2.2. Naršyti, peržiūrėti siūlomas prekes ir paslaugas platformoje gali visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Naudotojai). Naudotojais yra vadinami tiek prie BNSAVE platformos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę lankytojai.
2.3. Pirkti siūlomas paslaugas BNSAVE platformoje gali visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjai). Pirkėjais yra vadinami tiek prie BNSAVE platformos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę lankytojai.
2.4. Šios Naudojimo taisyklės nustato bendrąsias pirkimo-pardavimo sutarčių, kurios sudaromos BNSAVE platformoje, sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.

3. Naudotojo registracija BNSAVE platformoje

3.1. Patogesniam BNSAVE platformos naudojimui užtikrinti, Naudotojas gali susikurti asmeninę paskyrą BNSAVE platformoje užpildydamas elektroninę registracijos formą.
3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti registraciją, blokuoti Naudotojo anketą ir atsisakyti Naudotojui teikti savo paslaugas, kai pateikiama neteisinga ar netiksli informacija, arba Paslaugų teikėjas turi pagrindo manyti, kad taip buvo pasielgta, bandant kažką apgauti.
3.3. Naudotojos yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugumą, ir už visus su jais atliekamus veiksmus.

4. Pirkėjo ir Naudotojo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę peržiūrėti ir pirkti paslaugas BNSAVE platformoje šių Naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas paslaugas šių Naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi ir kitų teisių, įtvirtintų šiose Naudojimo taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4.5. Naudotojas turi teisę susipažinti su Paslaugų teikėjo tvarkomais savo asmens duomenimis.
4.6. Naudotojas turi teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie neteisingi ir/arba neatitinka realybės.
4.7. Naudotojas turi ir kitų teisių, įtvirtintų šiose Naudojimo taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Naudotojo, Pirkėjo ir Pardavėjo pareigos

5.1. Laikydamasis šių Naudojimo taisyklių, Naudotojas privalo:
5.1.1. Neperduoti BNSAVE platformos Naudotojo paskyros ar jos prisijungimo duomenų tretiems asmenims.
5.1.2. Neatlikti jokių veiksmų, galinčių sukelti grėsmę BNSAVE platformos ir jos duomenų bazės saugumui.
5.1.3. Neparduoti pakartotinai BNSAVE platformoje įsigytų paslaugų, neatkartoti BNSAVE platformos teikiamų paslaugų.
5.2. Laikydamasis šių Naudojimo taisyklių, Pirkėjas privalo:
5.2.1. Vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Naudojimo taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2.2. Nesinaudoti BNSAVE platforma, jei Naudotojas nėra veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, turintis visus įgaliojimus bei teises sudaryti ir vykdyti sandorius, kurio veiksnumas apribotas teismo tvarka.
5.2.3. Nepažeisti jokių teisės aktų nuostatų, trečiųjų šalių teisių bei BNSAVE platformos Naudojimo taisyklių.
5.2.4. Prieš įsigyjant paslaugą, atidžiai perskaityti visą pateiktą informaciją apie parduodamą paslaugą, jos galutinę kainą ir ją sudarančius mokesčius.
5.2.5. Laiku sumokėti nustatytą sumą už įsigyjamą paslaugą.
5.2.6. Vykdyti kitas Naudojimo taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pirkėjui keliamas sąlygas ir pareigas.
5.3. Laikydamasis šių Naudojimo taisyklių, Pardavėjas privalo:
5.3.1. Parduoti tik teisėtai įsigytas arba savo sukurtas, kokybiškas, ir sutampančias su aprašymu paslaugas.
5.3.2. Atsakyti dėl parduodamų paslaugų kokybės ir trūkumų, kurias pardavė tiesiogiai BNSAVE platforma.
5.3.3. Vykdyti kitas Naudojimo taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

6. Paslaugų teikėjo pareigos ir teisės

6.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
6.1.1. Sudaryti Naudotojui galimybę saugiai ir kokybiškai naudotis BNSAVE platformos teikiamomis paslaugomis.
6.1.2. Naudotojo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.3. Naudojimo taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas paslaugas.
6.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
6.2.1. Keisti ar įvesti naujus atsiskaitymo ir pristatymo būdus bei naujus mokesčius, apie tai informavus Naudotoją likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pakeitimų.
6.2.2. Keisti BNSAVE platformos Naudojimo taisyklių sąlygas, teikiamų paslaugų spektrą bei jų apmokestinimą. Vartotojų naudojimasis BNSAVE platforma po pakeitimų automatiškai reiškia jų sutikimą su pakeistomis Naudojimo taisyklių nuostatomis.
6.2.3. Nepriimti Pirkėjo grąžinamų paslaugų, jei Pirkėjas nesilaiko Naudojimo taisyklėse nustatytos paslaugų grąžinimo tvarkos.

7. Paslaugų užsakymas, pirkimo/pardavimo sutarties sudarymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas BNSAVE platformoje, privalo nurodyti savo Asmens duomenis, būtinus tinkamam paslaugų užsakymo įvykdymui.
7.2. Paslaugas iš BNSAVE platformos gali užsisakyti užsiregistravę ir neužsiregistravę Pirkėjai.
7.3. Tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaroma pirkimo/pardavimo sutartis, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą paslaugą ir suformavęs paslaugų krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.
7.4. Kiekviena sudaryta pirkimo/pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma BNSAVE platformos duomenų bazėje.

8. Paslaugų apmokėjimo tvarka

8.1. Pirkdamas paslaugas BNSAVE platformoje Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
8.1.1. Banko kortele (debetine arba kreditine).
8.1.2. Naudojantis elektronine bankininkyste, per trečiąją šalį, kuria naudojasi Pardavėjas.
8.1.3. Tiesiai į BNSAVE įmonės sąskaitą padarius tiesioginį pavedimą.

9. Paslaugų ir prekių grąžinimo tvarka

9.1. BNSAVE tai tarpininkavimo platforma tarp kliento ir trečiosios šalies (dažniausiai parduotuvės), todėl prekių grąžinimu neužsiima ir už jį visiškai neatsako.
9.2. BNSAVE platforma neatsako už trečiųjų šalių prekių grąžinimą, todėl nusipirkus prekę iš trečiosios šalies ir norint grąžinti prekę, reikia kreiptis į trečiąją šalį, vadovaujantis trečiosios šalies paslaugų teikimo taisyklėmis.
9.3. Paslaugų grąžinimas BNSAVE platformoje yra neįmanomas, nes visiems vartotojams paslaugos yra suteikiamos vienodai ir akimirksniu ir prieš jas užsisakant visada turite įdėmiai perskaityti ką gausite užsisakę vieną ar kitą paslaugą.
9.4. Gavus nekokybišką paslaugą kuri buvo parduota BNSAVE platformos, Pirkėjas privalo susisiekti kontaktų puslapyje nurodytais kontaktais su Pardavėju ir apie tai jį informuoti. Pardavėjas tuomet sprendžia ar tikrai buvo suteikta nekokybiška paslauga ir ar grąžinti Pirkėjui pinigus už paslaugas.

10. Paslaugų ir prekių pristatymas

10.1. BNSAVE tai tarpininkavimo platforma tarp kliento ir trečiosios šalies (dažniausiai parduotuvės), todėl prekių pristatymu neužsiima, nebent sukuria savo prekes, kurias parduoda savo platformoje.
10.2. BNSAVE platforma neatsako už trečiųjų šalių pristatymą, todėl nusipirkus prekę iš trečiosios šalies ir jos negavus arba gavus prekę su brokų, reikia kreiptis į trečiąją šalį, vadovaujantis trečiosios šalies paslaugų teikimo taisyklėmis.
10.2. Paslaugų pristatymas BNSAVE platformoje įvyksta beveik akimirksniu, todėl negavus paslaugos už kurią buvo apmokėta per 2 darbo dienas, Pirkėjas privalo susisiekti kontaktų puslapyje nurodytais kontaktais.

11. Slapukų naudojimas

11.1. Slapukai (angl. Cookies), tai maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete, kas padeda Paslaugų teikėjui pagerinti teikiamas paslaugas bei suteikti Naudotojui malonesnę patirtį platformoje. Slapukai palengvina naršymą jau apsilankytoje platformoje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos, tačiau negali rinkti jokios kompiuteryje arba failuose esančios informacijos.
11.2. BNSAVE platformoje slapukai naudojami skaidriai ir atsakingai. Savo naršyklėje Naudotojai gali peržiūrėti, kokie slapukai naudojami, bei atšaukti sutikimą naudoti slapukus.
11.3. Pakeisti slapukų naudojimą galima platformos apačioje (angl. Footer), paspaudus ant nuorodos Slapukų nustatymai.

12. Intelektinės nuosavybės apsauga

12.1. Visos teisės į BNSAVE platformą ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti platformoje esantį turinį, tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu juos naudoti komerciniais ar kitais teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
12.2. Draudžiama scrapinti turinį ar bet kokią kitą informaciją esančią mūsų platformoje, be mūsų rašytinio sutikimo. Jei sutikimas yra gautas privaloma nurodyti šaltinį (angl. source) į mūsų platformą.

13. Asmens duomenų apsauga

13.1. Paslaugų teikėjas tvarko BNSAVE platformoje Naudotojo pateiktus asmens duomenis, kurie reikalingi siekiant tinkamai suteikti paslaugas.
13.2. Paslaugų teikėjas nepateikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, neturėdamas tam teisėto pagrindo.
13.3. Naudotojas turi teisę susipažinti su Paslaugų teikėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalauti juos pataisyti.

14. Kategorija (Suaugusiems)

14.1. Vartotojas lankydamasis kategorijoje Suaugusiems automatiškai pareiškia sutikimą, kad jam yra daugiau, nei 18 metų.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šių Naudojimo taisyklių vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Naudojimo taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
15.3. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Savo svetainėje naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį naršant mūsų svetainėje, analizuojame srautą, kad užtikrintumėme saugumą ir kokybišką rinkodarą. Norėdami leisti juos naudoti, pasirinkite "Priimti visus". Jei norite sužinoti daugiau apie naudojamus slapukus, perskaitykite mūsų Slapukų politiką.